Nie rozpatrujemy terminu „cyfrowa stomatologia” jedynie w kategoriach nowinki czy hasła reklamowego. To już wymóg czasu i konieczność zastosowania nowych metod oraz nowych procedur leczenia.

Kolekcja Digital IQ, w ramach platformy Dental IQ, to profesjonalne i prestiżowe wydania naukowo-edukacyjne dla lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych, stanowiące kompendium bieżącej wiedzy z dziedziny stomatologii cyfrowej. Kolekcja skierowana jest do specjalistów, którzy pragną podnieść jakość leczenia w swoim gabinecie i usług w swoim laboratorium, zarówno stomatologów, jak i techników dentystycznych i ortodontycznych.

To seria dla tych, którzy cenią sobie swój czas i chcą optymalizować koszty swojej działalności. To wszystko umożliwia cyfrowa stomatologia.

Spis Treści

Rozdział I. Oczami Wytrawnego Ceramisty. 

Rozwiązania cyfrowe okiem wytrawnego ceramisty – tech. dent. Paweł Nadolski.

Rozdział II. Skanowanie. 

Skanery wewnątrzustne. Pierwszy krok w kierunku cyfryzacji. Cz. II – tech. dent. Piotr Czerniecki.

Rozdział III. Projektowanie.

Digital Smile Design. Cyfrowe projektowanie uśmiechu – tech. dent. Łukasz Jodkowski;

Projektowanie uśmiechu krok po kroku. 3Shape Smile Design – mgr inż. tech. dent. Michał Kawczyński.


Rozdział IV. Cyfrowy workflow

Innowacyjna, modułowa linia technologiczna. Nauka & praktyka dla dobra pacjenta – mgr inż. Wojciech Kuleta;

28 koron licowanych na podbudowie z tlenku cyrkonu. Fotorelacja – mgr tech. dent. Maciej Nytko, tech. dent. Michał Nytko, dr Jolanta Nytko.


Rozdział V. Druk 3D

Druk 3D – przyszłość, teraźniejszość, a może przeszłosć? Cz. I – tech. dent. Paulina Pokusa;

Materiały żywiczne do druku 3D – mgr inż. Daniel Dulian.


Rozdział VI. Systemy cyfrowe. Opinie – Digital Experts

Architektura systemów CAD/CAM – inwestować w otwarty czy zamknięty?


Rozdział VII. Systemy cyfrowe i materiały

Optymalizacja pracy analogowej i cyfrowej kluczem do sukcesu – dr n. med. lek. dent. Magdalena Orczykowska;

100% digital to jednak nie wszystko – lic. tech. dent. Jędrzej Komoda.


Rozdział VIII. Materiałoznawstwo.

Materiały stosowane w technologii CAD/CAM. Cz. IV. Kompozyty – tech. dent. Paulina Pokusa;

Materiał przyszłości do wszelkiego rodzaju zastosowań. Bloczki na bazie żywicy poza Twoją wyobraźnią – dr Nicolas Gutierrez Robledo;

Odbudowa wielu zębów z jednego wielowarstwowego tlenku cyrkonu – dr Marco Valenti, tech. dent. Angelo Canale.


Rozdział IX. Cyfrowa ortodoncja

Cyfrowe modele diagnostyczne i zdalny monitoring leczenia z „HELO” – mgr inż. Tomasz Stefańczyk, mgr inż. Tomasz Janikowski.

Rozdział X. Cyfrowa implantologia

Praca w technice WeldOne. Połączenie łączników tymczasowych belką tytanową spawaną wewnątrzustnie – lek. stom. Paweł Bernatek, lek. stom. Michał Mokijewski;

Natychmiastowa w pełni nawigowana implantacja i tymczasowa odbudowa w formie prefabrykowanego mostu w przednim odcinku szczęki 21×23 – dr Beat R. Kurt.


Rozdział XI. Cyfrowa implantologia i technologie hybrydowe

Wytwarzanie implantów podokostnowych przy wsparciu technologii hybrydowej. Procedura kliniczno-laboratoryjna –

dr n. med. Rafał Zieliński, lic. tech. dent. Małgorzata Szewczyk, mgr UMED Bartłomiej Konieczny, mgr inż. Daniel Zimmer, lic. tech. dent. Łukasz Semenowicz, mgr inż. Jakub Słoniewski, dr hab. inż., prof. AGH Piotr Czop.

Alignery w praktyce ortodontycznej – rozmowa z dr Martą Ossowską o systemach nakładek ortodontycznych i przejściu na cyfrową jakość pracy.

Rozdział XII. Profilaktyka zakażeń post pandemia.

COVID-19 – postępowanie w gabinecie stomatologicznym. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Nowości sprzętowe i materiały.

Szkolenia i konferencje.

© Copyright 2022 - Dental IQ