Nie rozpatrujemy terminu „cyfrowa stomatologia” jedynie w kategoriach nowinki czy hasła reklamowego. To już wymóg czasu i konieczność zastosowania nowych metod oraz nowych procedur leczenia.

Kolekcja Digital IQ, w ramach platformy Dental IQ, to profesjonalne i prestiżowe wydania naukowo-edukacyjne dla lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych, stanowiące kompendium bieżącej wiedzy z dziedziny stomatologii cyfrowej. Kolekcja skierowana jest do specjalistów, którzy pragną podnieść jakość leczenia w swoim gabinecie i usług w swoim laboratorium, zarówno stomatologów, jak i techników dentystycznych i ortodontycznych.

To seria dla tych, którzy cenią sobie swój czas i chcą optymalizować koszty swojej działalności. To wszystko umożliwia cyfrowa stomatologia.

Spis Treści

Rozdział I. Skanowanie. 

Skanery wewnątrzustne w praktyce stomatologicznej. Zalety i praktyczne zastosowanie – dr n. med. Marcin Kędra.

Rozdział II. Cyfrowy workflow. 

Pojedyncze uzupełnienie na implancie – wymiana górnego przedtrzonowca w cyfrowym protokole pracy – dr Nelson Silva.

Estetyka pod kontrolą – krok po kroku – tech. dent. Michał Nytko, mgr tech. dent. Maciej Nytko, dr Aleksandra Stefańska, dypl. hig. stom. Patrycja Nytko.

Rozdział III. Frezowanie.

Ekonomiczne, prawne oraz techniczne aspekty założenia przyklinicznej pracowni protetycznej. Cz. II – dr hab. inż., prof. AGH Piotr Czop, mgr. inż. Jakub Słoniewski, mgr inż. tech. dent. Grzegorz Ziemnik.


Rozdział IV. Druk 3D.

Druk 3D – przyszłość, teraźniejszość, a może przeszłość? Cz. III. Technologie druku 3D – FDM/FFF – tech. dent. Paulina Pokusa.


Rozdział V. Estetyka.

Skuteczna procedura wykonania odbudowy typu overdenture z zastosowaniem tlenku cyrkonu KATANA™ Zirconia HTML Plus oraz ceramiki CERABIEN™ ZR – CTD Mathias Berger.

Dzisiejsze technologie i światło łączy bardzo duża zależność – tech. dent. Katarzyna Subotowicz.


Rozdział VI. Materiałoznawstwo.

Tlenek cyrkonu – materiał kompatybilny, atrakcyjny estetycznie, cenowo i obiecujący na przyszłość. 20 lat ekscytującej historii materiału Cercon® – nowy rozdział w rozwoju protetyki –

dr Lothar Völkl, MTD Thomas Bartsch, prof. Sven Rinke.

Bądź blisko natury. Konstrukcja anatomicznej podbudowy monolitycznych, pełnołukowych uzupełnień wykonanych z tlenku cyrkonu Zolid HT+ – tech. dent. Alfonso Blanco Pose.


Rozdział VII. Cyfrowa ortodoncja.

Alignery – kompleksowe i innowacyjne leczenie ortodontyczne. Wiedza, pokora i doświadczenie w leczeniu nakładkowym – dr Agnieszka Łukowicz, dr Paweł Bernatek.

Proaktywne i zintegrowane podejście do leczenia nakładkowego – tech. dent. Krzysztof Janocha.

Korekta nawracającej wady przeprowadzona z zastosowaniem alignerów – dr Jean-Michel Foucart.

Nakładki ortodontyczne SureSmile®. Połączenie innowacyjnej technologii z wysoce zaawansowanymi materiałami.

Kolejny krok w stronę zwiększenia przewidywalności leczenia ortodontycznego z ONCE Aligner – tech. dent. Agata Bobczuk, tech. dent. Filip Dziedzic.

 Cyfryzacja i koncentracja na pacjencie ortodontycznym – mgr inż. Tomasz Stefańczyk, mgr inż. Tomasz Janikowski.


Rozdział VIII. Cyfrowa implantologia.

Prace na implantach z wykorzystaniem łączników indywidualnych. Kiedy łącznik wykonany w technologii CAD/CAM jest jednym z lepszych rozwiązań implantoprotetycznych? Praktyczne metody w planowaniu prac na implantach – mgr Małgorzata Szewczyk, mgr inż. Daniel Zimmer, tech. dent. Michał Bielecki, tech. dent. Dmitry Berger, inż. tech. dent. Katarzyna Berger.


Rozdział IX. Cyfrowa endodoncja.

Leczenie endodontyczne zachowujące zęby w obszarze estetycznym według dr. Roberta Azy – dr Roberto Aza.

O cyfrowej endodoncji słów kilka – lek. stom. Bartłomiej Karaś.

Rozdział X. Digital marketing w stomatologii..

Influencer marketing w gabinecie stomatologicznym – Michael T. Strachanowski.


Rozdział XI. Nowości sprzętowe i materiały.

Rozdział XII. Szkolenia i konferencje.

© Copyright 2022 - Dental IQ